Sankaku

Pháo Giấy

Đặc điểm sản phẩm :

- Kich thước ống giấy 80 cm

- Bình áp suất khí 

- Nguyên liệu 50% kim tuyến và 50% dây kim tuyến