Sankaku
16/08/2015

 

Chính sách vận chuyển giao nhận hàng hóa của Sankaku:

1. Mặt hàng Rèm sáo gỗ và các sản phẩm liên quan đến ngành Rèm:

Thời gian giao hàng (Áp dụng toàn quốc) 

 -  24 tiếng với đơn hàng từ 1 - 3 bộ

 -  48 tiếng cho đơn hàng trên 3 bộ không hạn chế số lượng

2. Các mặt hàng khác:

Áp dụng sau 24 tiếng hoặc theo đơn hàng cụ thể và thời gian sắp xếp giữa công ty với khách hàng.